Convex 100
     
Convex 100-2 Convex 100-1
     
     
Convex 100-Spec Convex 100 - Compare  
 

مقایسه دو نوع تیغه معمولی (آبی) و فیلر بالا (قرمز)

 

 

Go to top